Các chủng loại Cột điện bê tông ly tâm

Ngày đăng:2022-04-20 09:27:16

Công ty TNHH HuaKaiLong chuyên sản xuất: Cột điện bê tông ly tâm ứng lực trước (PC), 

Cột điện bê tông ly tâm không ứng lực trước (NPC), Cột bê tông H, Cột viễn thông...

Sản phầm của chúng tôi được Tổng cục đo lường chất lượng Việt Nam cấp giấy chứng nhận phù hợp Tiêu chuẩn Việt Nam.

+ Hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001:2015

+Tiêu chuẩn chất lượng TCVN5847:2016 (Cột điện bê tông cốt thép ly tâm)

Cột điện mang thương hiệu HKL (HuaKaiLong) đã và đang cung cấp cột bê tông ly tâm cho các nhà thầu, các đơn vị thi công và khách hàng tại nhiều tỉnh thành như Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hà Nội, Hà Nam, Phú Thọ, Bắc Kạn, Cao Bằng, Yên Bái, Hòa Bình....và nhiều khu vực lân cận khác.

z3354835606125_e6fe6c3319d46904e8a92ee5f8b03c48.jpg


HuaKaiLong đang sản xuất các loại cột bê tông ly tâm dự ứng lực sau:

STTChiều dài cộtQuy cách Cột ỨNG LỰC TRƯỚC (PC)Quy cách Cột KHÔNG ỨNG LỰC TRƯỚC (NPC)Đường kính ngọn (mm)Đường kính gốc
(mm)
Lực đầu cột
(kN)
1Cột BTLT  6mHKL-PC-I-6-140-2,0HKL-NPC-I-6-140-2,01402202.0 
2Cột BTLT  6,5mHKL-PC-I-6,5-140-2,5HKL-NPC-I-6,5-140-2,5140
2.5 
3Cột BTLT  6,5mHKL-PC-I-6,5-140-3,0HKL-NPC-I-6,5-140-3,0140
3.0 
4Cột BTLT  6,5mHKL-PC-I-6,5-160-3,5HKL-NPC-I-6,5-160-3,5160
3.5 
5Cột BTLT  6,5mHKL-PC-I-6,5-160-4,3HKL-NPC-I-6,5-160-4,3160
4.3 
6Cột BTLT  7mHKL-PC-I-7-140-3,0HKL-NPC-I-7-140-3,0140
5.0 
7Cột BTLT  7mHKL-PC-I-7-160-2,5HKL-NPC-I-7-160-2,51602532.5 
8Cột BTLT  7mHKL-PC-I-7-160-3,0HKL-NPC-I-7-160-3,01602533.0 
9Cột BTLT  7mHKL-PC-I-7-160-3,5HKL-NPC-I-7-160-3,51602533.5 
10Cột BTLT  7mHKL-PC-I-7-160-4,3HKL-NPC-I-7-160-4,31602534.3 
11Cột BTLT  7mHKL-PC-I-7-160-5,0HKL-NPC-I-7-160-5,01602535.0 
12Cột BTLT  8mHKL-PC-I-8-140-2,0HKL-NPC-I-8-140-2,01402322.0 
13Cột BTLT  8mHKL-PC-I-8-140-2,5HKL-NPC-I-8-140-2,51402322.5 
14Cột BTLT  8mHKL-PC-I-8-140-3,0HKL-NPC-I-8-140-3,01402323.0 
15Cột BTLT  8mHKL-PC-I-8-140-4,3HKL-NPC-I-8-140-4,31402323.0 
16Cột BTLT  8mHKL-PC-I-8-140-5-0HKL-NPC-I-8-140-5-01402325.0 
17Cột BTLT  8,5mHKL-PC-I-8,5-160-2,0HKL-NPC-I-8,5-160-2,01602732.0 
18Cột BTLT  8,5mHKL-PC-I-8,5-160-2,5HKL-NPC-I-8,5-160-2,51602732.5 
19Cột BTLT  8,5mHKL-PC-I-8,5-160-3,0HKL-NPC-I-8,5-160-3,01602733.0 
20Cột BTLT  8,5mHKL-PC-I-8,5-160-4,3HKL-NPC-I-8,5-160-4,31602734.3 
21Cột BTLT  8,5mHKL-PC-I-8,5-190-2,0HKL-NPC-I-8,5-190-2,01903032.0 
22Cột BTLT  8,5AHKL-PC-I-8,5-190-2,5HKL-NPC-I-8,5-190-2,51903032.5 
23Cột BTLT  8,5BHKL-PC-I-8,5-190-3,0HKL-NPC-I-8,5-190-3,01903033.0 
24Cột BTLT  8,5CHKL-PC-I-8,5-190-4,3HKL-NPC-I-8,5-190-4,31903034.3 
25Cột BTLT  8,5DHKL-PC-I-8,5-190-5,0HKL-NPC-I-8,5-190-5,01903035.0 
26Cột BTLT  9mHKL-PC-I-9,0-190-2,0HKL-NPC-I-9,0-190-2,01903102.0 
27Cột BTLT  9mHKL-PC-I-9,0-190-2,5HKL-NPC-I-9,0-190-2,51903102.5 
28Cột BTLT  9mHKL-PC-I-9,0-190-3,5HKL-NPC-I-9,0-190-3,51903103.5 
29Cột BTLT  9mHKL-PC-I-9,0-190-4,3HKL-NPC-I-9,0-190-4,31903104.3 
30Cột BTLT  9mHKL-PC-I-9,0-190-5,0HKL-NPC-I-9,0-190-5,01903105.0 
31Cột BTLT  10AHKL-PC-I-10-190-3,5HKL-NPC-I-10-190-3,51903233.5 
32Cột BTLT  10BHKL-PC-I-10-190-4,3HKL-NPC-I-10-190-4,31903234.3 
33Cột BTLT  10CHKL-PC-I-10-190-5,0HKL-NPC-I-10-190-5,01903235.0 
34Cột BTLT  12mHKL-PC-I-12-190-3,5HKL-NPC-I-12-190-3,51903503.5 
35Cột BTLT  12mHKL-PC-I-12-190-4,3HKL-NPC-I-12-190-4,31903504.3 
36Cột BTLT  12AHKL-PC-I-12-190-5,4HKL-NPC-I-12-190-5,41903505.4 
37Cột BTLT  12BHKL-PC-I-12-190-7,2HKL-NPC-I-12-190-7,21903507.2 
38Cột BTLT  12CHKL-PC-I-12-190-9,0HKL-NPC-I-12-190-9,01903509.0 
39Cột BTLT  12DHKL-PC-I-12-190-10,0HKL-NPC-I-12-190-10,019035010.0 
40Cột BTLT  14A (N10+G4)HKL-PC-I-14-190-6,5HKL-NPC-I-14-190-6,51903766.5 
41Cột BTLT  14M(N10+G4)HKL-PC-I-14-190-8,5HKL-NPC-I-14-190-8,51903768.5 
42Cột BTLT  14B (N10+G4)HKL-PC-I-14-190-9,2HKL-NPC-I-14-190-9,21903769.2 
43Cột BTLT  14C (N10+G4)HKL-PC-I-14-190-11,0HKL-NPC-I-14-190-11,019037611.0 
44Cột BTLT  14D (N10+G4)HKL-PC-I-14-190-13,0HKL-NPC-I-14-190-13,019037613.0 
45Cột BTLT  16B (N10+G6)HKL-PC-I-16-190-9,2HKL-NPC-I-16-190-9,21904039.2 
46Cột BTLT  16C (N10+G6)HKL-PC-I-16-190-11,0HKL-NPC-I-16-190-11,019040311.0 
47Cột BTLT  16D (N10+G6)HKL-PC-I-16-190-13,0HKL-NPC-I-16-190-13,019040313.0 
48Cột BTLT  18B (N10+G8)HKL-PC-I-18-190-9,2HKL-NPC-I-18-190-9,21904309.2 
49Cột BTLT  18C (N10+G8)HKL-PC-I-18-190-11,0HKL-NPC-I-18-190-11,019043011.0 
50Cột BTLT  18m (N10+G8)HKL-PC-I-18-190-12,0HKL-NPC-I-18-190-12,019043012.0 
51Cột BTLT 18D (N10+G8)HKL-PC-I-18-190-13,0HKL-NPC-I-18-190-13,019043013.0 
52Cột BTLT  20B (N10+G10)HKL-PC-I-20-190-9,2HKL-NPC-I-20-190-9,21904569.2 
53Cột BTLT  20C (N10+G10)HKL-PC-I-20-190-11,0HKL-NPC-I-20-190-11,019045611.0 
54Cột BTLT  20D (N10+G10)HKL-PC-I-20-190-13,0HKL-NPC-I-20-190-13,019045613.0 
55Cột BTLT  20m (N10+G10)HKL-PC-I-20-190-14,0HKL-NPC-I-20-190-14,019045614.0 
56Cột BTLT  22m (N10+G12)HKL-PC-I-22-190-9,2HKL-NPC-I-22-190-9,21904899.2
57Cột BTLT  22m (N10+G12)HKL-PC-I-22-190-11,0HKL-NPC-I-22-190-11,019048911.0 
58Cột BTLT  22m (N10+G12)HKL-PC-I-22-190-13,0HKL-NPC-I-22-190-13,019048913.0 
59Cột BTLT  22m (N10+G12)HKL-PC-I-22-190-14,0HKL-NPC-I-22-190-14,019048914.0 
60Cột BTLT  22m (N10+G12)HKL-PC-I-22-190-15,0HKL-NPC-I-22-190-15,019048915.0 
61Cột BTLT  22m (N10+G12)HKL-PC-I-22-190-18,0HKL-NPC-I-22-190-18,019048918.0 
62Cột BTLT  24m (N12+G12)HKL-PC-I-24-190-9,2HKL-NPC-I-24-190-9,21904899.2
63Cột BTLT  24m (N12+G12)HKL-PC-I-24-190-11,0HKL-NPC-I-24-190-11,019048911.0 
64Cột BTLT  24m (N12+G12)HKL-PC-I-24-190-13,0HKL-NPC-I-24-190-13,019048913.0 
65Cột BTLT  24m (N12+G12)HKL-PC-I-24-190-14,0HKL-NPC-I-24-190-14,019048914.0 
66Cột BTLT  24m (N12+G12)HKL-PC-I-24-190-15,0HKL-NPC-I-24-190-15,019048915.0 
67Cột BTLT  24m (N12+G12)HKL-PC-I-24-190-18,0HKL-NPC-I-24-190-18,019048918.0 


Ưu điểm khi sử dụng cột điện bê tông ly tâm thương hiệu HKL (HuaKaiLong)
Được sản xuất với công nghệ hiện đại, trang thiết bị nhập khẩu tiên tiến, đội ngũ sản xuất giàu kinh nghiệm, phương châm sản xuất "CHẤT LƯỢNG LÀ TRÊN HẾT". Sản phẩm của HuaKaiLong có những ưu điểm sau:
- Bề mặt sản phẩm nhẵn đều, ngoại quan đẹp, chi tiết đến từng milimet, Mác cột hiện rõ thể hiện đầy đủ thông tin của cột.
- Nguyên liệu đầu vào được chọn lọc ngay từ đầu do vậy chất lượng sắt thép, bê tông được đảm bảo đủ mác bê tông yêu cầu cho cột điện tương ứng.
- Đối với cột nối bích: dễ dàng ghép nối, đảm bảo 100% các loại cột nối vuông góc 90 độ khi được dựng lên và lắp bu lông mà không mất thời gian hiệu chỉnh hoặc kê thêm miếng đệm, tiết kiệm được thời gian và nhân công thi công dựng cột
产品2.jpg 
Ngoài ra, HuaKaiLong có thể sản xuất theo yêu cầu đặc biệt hoặc thiết kế riêng của khách cho từng loại cột. 
Hotline : 0389209969 (Ms Kim)
            0372322601 (Ms Phương)

Địa chỉ : Công ty TNHH HuaKaiLong- Lô B9 Khu công nghiệp Long Bình An, phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

HuaKaiLong - Cam kết phục vụ sự phát triển của ngành điện quốc gia