Cột điện bê tông cốt thép ly tâm dự ứng lực trước 8,5m (190)

Ngày đăng:2021-02-19 14:30:29

Cột điện bê tông ly tâm dự ứng lực trước 8,5m được sản xuất bởi Công ty TNHH HuaKaiLong theo tiêu chuẩn TCVN 5847:2016.
Thông số kỹ thuật:
Loại cột: PC.I
Đường kính ngọn: 190
Chiều dài cột: 8,5m
Tải trọng thiết kế: 2,0kN; 2,5kN, 3,0kN; 4,3kN, 5,3kN