Cột điện bê tông cốt thép ly tâm dự ứng lực trước 9,0m (190)

Ngày đăng:2021-01-19 19:21:44

Cột điện bê tông ly tâm dự ứng lực trước 9,0m được sản xuất bởi Công ty TNHH HuaKaiLong theo tiêu chuẩn TCVN 5847:2016.
Thông số kỹ thuật:
Loại cột: PC.I
Đường kính ngọn: 190
Chiều dài cột: 9,0m
Tải trọng thiết kế: 2,0kN, 2,5kN; 3,5kN; 4,3kN, 5,0kN