Cột điện bê tông cốt thép ly tâm dự ứng lực trước 12m

Ngày đăng:2021-01-19 19:21:28

Cột điện bê tông ly tâm dự ứng lực trước 12m được sản xuất bởi Công ty TNHH HuaKaiLong theo tiêu chuẩn TCVN 5847:2016.
Thông số kỹ thuật:
Loại cột: PC.I
Đường kính ngọn: 190
Chiều dài cột: 12m
Tải trọng thiết kế: 3,5kN; 4,3kN; 5,4kN; 7,2kN; 9,0kN; 10,0kN